Klubben arrangerer isres på vekslende underlag.
Da enkelte vintre har gitt dårlige vilkår for isres har det blitt mye halmstubb og leire-res.

Dokkestuedalen rundbane 2014

Stacks Image 5
TOP